Bank of Canada – najważniejsze założenia polityki monetarnej (12.04.2017)

Polityka monetarna Banku Centralnego Kanady (najważniejsze założenia) – BOC Monetary Policy Report, spotkanie dnia 12.04.2017r.

 1.  Nocna stopa procentowa pozostawiona bez zmian na poziomie 0,5%.
 2. Globalny wzrost gospodarczy jest coraz lepszy.
 3. Obecne są solidne podstawy bieżącego wzrostu gospodarczego.
 4. Oczekiwania co do przyszłego globalnego wzrostu gospodarczego są pozytywne.
 5. Wzrost gospodarczy w styczniu jest szybszy niż zakładano , co przede wszystkim jest wynikiem zwiększonych wydatków w sektorach ropy i gazu oraz programu Canada Child Benefit.
 6. Inwestycje są na dość niskim poziomie jak na obecny etap poprawy sytuacji gospodarczej.
 7. Obecna sytuacja mimo iż dobra, to nie daje pełnej pewności, że obecny wzrost jest stabilny.
 8. Przyszła aktywność ekonomiczna prognozowana jest powyżej oczekiwań, aczkolwiek projekcja dla wzrostu gospodarczego wskazuje na niższy wzrost z powodu słabych inwestycji.
 9. Inflacja CPI jest obecnie na celu 2%, w większości spowodowana wzrostem cen surowców na światowych rynkach.
 10. Prognoza dla inflacji jest negatywna, ale tylko przez pewien czas, aby potem mogła ona powrócić do celu inflacyjnego 2%.
 11. Wychodzące dotychczas dane są lepsze od oczekiwanych.
 12. Możliwe zmiany w polityce US praktycznie w całości mogą być negatywne dla Kanady.
 13. Ceny nieruchomości wzrosły o 30% i nie ma żadnych fundamentalnych przesłanek ku temu.
 14. Bank chce widzieć kolejne miesiące które potwierdzą stabilny wzrost obrotów w handlu oraz wzrost aktywności ekonomicznej, zanim zmienią ton wypowiedzi na bardziej jastrzębi.
 15. Wzrost stóp w US spowoduje naturalnie, że wpłynie on również na gospodarkę Kanady.
 16. Mimo iż w US będą podwyżki stóp, to Kanada nie może podążać za polityką monetarną Stanów Zjednoczonych.

Biorąc pod uwagę stanowisko i ton wypowiedzi Banku Centralnego Kanady, nastawienie jest neutralne z tendencją wzrostową. CAD zatem, w średnim/długim terminie powinien umacniać się, aczkolwiek trzeba obserwować dane, ceny surowców i bieżące problemy w gospodarce Kanady, aby dopasować się do bieżącej sytuacji.

Dodaj komentarz