Czy AUDUSD ma potencjał umacniania się?

Na początek przyjrzyjmy się stopom procentowym i wartości waluty w czasie. Poniższy wykres przedstawia główną stopę procentową Australii na przestrzeni ostatnich 10 lat.


source: tradingeconomics.com

Poniższy wykres pokazuje wartość waluty, również na przestrzeni 10 ostatnich lat.

https://www.tradingview.com/x/8oq2xHq4/

Analizując sytuację na przestrzeni 10 lat, można wysnuć pewne wnioski. Z wykresu widać, że w 2008 cena najpierw spadła a potem spadły stopy procentowe.
W 2009 roku nastąpił najpierw wzrost wartości waluty (od q1 – kwartał 1) a dopiero potem zostały podniesione stopy (początek q4 – kwartał 4).
Stopy od końca 2010 do końca 2011 pozostały na niezmienionym poziomie 4,75% – cena miała konsolidację – rynek nie wiedział, co dalej z AUD.
Koniec 2011 roku, BC zaczął cykl obniżek oprocentowania – wartość waluty zaczęła spadać niemal idealnie z cyklem obniżek. Dzieje się to do obecnego czasu (1,75%). W międzyczasie od mniej więcej połowy 2013 do początku 2015, BC trzymał oprocentowanie na stałym poziomie 2,5%. Dlaczego więc cena AUDUSD w tym samym czasie spadła około 15%? Dlatego, iż cykl koniunkturalny nie był odpowiedni dla kupna surowców – był to czas idealny na kupno akcji – stopy procentowe na zero lub bliskie zeru w USA (cykl spadków stóp w wielu krajach na całym świecie) i początek nadziei, że w przyszłości może być tylko lepiej – nadzieja na ożywienie gospodarcze spowodowane działaniami Banków Centralnych na całym świecie. Skoro cykl dla surowców był nie odpowiedni, to tak samo, analogicznie, cykl dla kupna AUD również nie był odpowiedni. AUD jest walutą powiązaną z Commodities, czyli rynkiem surowców.
Od początku 2016 do chwili obecnej można zaobserwować tendencję wzrostową, konsolidacyjną – prawdopodobnie dlatego, ze w międzyczasie było obniżone oprocentowanie z 2% do 1,75% i do 1,5%, więc inwestorzy nie do końca byli pewni, czy Bank Centralny Australii będzie w przyszłości obniżał jeszcze bardziej stopy procentowe – niepewność co do przyszłości spowodowała ruchy konsolidacyjne.
Ostatnie wzrosty na AUD sugerują, że rynek przewiduje, że może to być koniec cyklu obniżek i wejście w politykę bardziej dopasowaną do bieżącej sytuacji na globalnych rynkach – globalny wzrost gospodarczy i widoczny wzrost inflacji w wielu krajach. Oznacza to, że rynek od początku 2016 roku przewiduje, że BC zakończy cykl obniżek oprocentowania i przejdzie z obecnej neutralnej polityki monetarnej do polityki „zaciskania pasa”, czyli prawdopodobne wzrosty oprocentowania w przyszłości.
Co przemawia za tym, iż BC może zmienić swój nastrój z neutralnego na jastrzębi?
Wskaźniki PMI i PKB.

Wykres Manufacturing PMI dla Australii, okres 10 letni.

source: tradingeconomics.com

Wartość wskaźnika Manufacturing PMI jest sporo powyżej średniej (48,5), jak również powyżej 53-54. W praktyce oznacza to bardzo prawdopodobny wyższy niż przewidywany wzrost PKB w przyszłości, zwłaszcza że ostatnie odczyty były na niskich poziomach, 1,7% w ujęciu rocznym q/q. Również istotne jest to, że trend średnioterminowy na PMI jest wzrostowy.

Wykres PKB dla Australii, okres 10 lat.

source: tradingeconomics.com

PKB ma potencjał wzrostów, zwłaszcza jak ceny surowców zaczną podążać w górę, co można już zaobserwować od dłuższego czasu na niektórych rynkach, np. rynku złota, które to miało od początku 2016 roku wzrost 30%.

Co obecnie przemawia zatem za wzrostem AUD?
1. Cykl koniunkturalny ekspansji gospodarczej i globalnego wzrostu stóp procentowych;
2. Wskaźnik Manufacturing PMI powyżej średniej;
3. Potencjał przyszłego wzrostu PKB wyższy niż standardowy;
4. Ceny surowców dość nisko – potencjał przyszłych wzrostów Commodities (miedź, złoto, żelazo itd.).

Jakie jest obecnie nastawienie BC i jego polityka monetarna? Na co zwraca uwagę?
Ostatnie spotkanie 4 lipca przedstawia się następująco (główne założenia):
1. Polityka Monetarna akomodacyjna, stopy procentowe bez zmian, On hold 1,5%;
2. Obecna polityka jest zgodna z oczekiwaniami inflacyjnymi i wzrostem gospodarczym;
3. Wzrost płac jest niski i prawdopodobnie pozostanie taki jeszcze przez pewien okres czasu – oznacza to zwrócenie uwagi na PŁACE i generalnie na słaby wzrost płac który może być problemem dla spłaty zobowiązań;
4. Wzrost wartości nieruchomości jest znaczny na niektórych rynkach – zaniepokojenie sytuacją na rynku nieruchomości;
5. Wzrost AUD może skomplikować przemiany gospodarcze;
6. Na czerwcowym spotkaniu prezes RBA przypomniał i ostrzegł pożyczkobiorców, że stopy procentowe nie będą w nieskończoność na bardzo niskich poziomach i że można się spodziewać wzrostu stóp procentowych w pewnym momencie. Co ważne, przewidywanie PKB było na poziomie 3%, czyli wyższe niż standardowe 2-2,5%;
7. W ostatnich miesiącach BC był zaniepokojony zbyt wysokim wzrostem cen nieruchomości – wzrost tych cen był spowodowany bardzo tanim kredytem który został w większości przeznaczony na zakup nieruchomości, których podaż była niewystarczająca do popytu – m.in. stąd duży wzrost cen nieruchomości.

Jedną z przesłanek do zmiany polityki monetarnej może być to, że jak tylko polepszy się wzrost płac, wówczas BC będzie miał fundamentalną podstawę do podwyżki stóp w przyszłości.
Co też można zauważyć, że retoryka i ton wypowiedzi RBA w ostatnich miesiącach sugeruje jednoznacznie poprawę ekonomii, mimo pewnych problemów i niewiadomych (rynek pracy, ryzyko kredytowe w Chinach, słaby wzrost płac).

Co teraz, na co warto zwrócić uwagę? Bardzo ważne dane w miesiącu lipcu:
1. Wtorek 18.07 – Monetary Policy Meeting Minutes;
2. Czwartek 20.07 – Employment Change;
3. Środa 26.07 – CPI q/q;
4. Co bardzo ważne – 1.08 będzie RBA Rate Statement & Cash Rate.

Obecnie trzeba śledzić dane, wyciągać spójne wnioski i dopasować swój plan wejść do bieżącej sytuacji nie tylko w danym kraju, ale ogólnej sytuacji na rynkach globalnych, jaki panuje nastrój risk-on czy risk-off, itd. Oczywiście, inwestycja to problem złożony i nie da się jednoznacznie powiedzieć np. „tak, kupuj teraz bo cena na pewno jutro pójdzie w górę”. Jedyną opcją do zyskownej inwestycji jest spójne i logiczne wyciąganie wniosków, stałe dopasowywanie się do zmieniających warunków, kontrola ryzyka, doświadczenie i wiele innych czynników.. 🙂

Dodaj komentarz