Krótka analiza Global Macro portfel FX – 6.11.2017

Global Macro portfel FX

Witam, poniżej przedstawiam moją obecną wizję co do walut i tego, gdzie jest największe prawdopodobieństwo ruchu. Pamiętajmy, że jedyne co możemy stwierdzić, to prawdopodobieństwo – nie sposób przewidzieć krótkoterminowej zmienności ani sentymentu, który zmienia się cały czas i jest wynikiem stale napływających nowych informacji z globalnych rynków finansowych. Z tego też powodu, cały proces podejmowania decyzji które mają sens i są inteligentnym podejściem do złożonego problemu jakim jest rynek, jest kompleksowy i stale zmieniający się. Poniżej przedstawiam jedynie zarys tego, co w mojej opinii ma największe prawdopodobieństwo zmian w przyszłości. Pamiętajmy, aby podejmować świadome, mądre, inteligentne decyzje które mają największe prawdopodobieństwo sukcesu!

Źródło: opracowanie własne.

Obecnie AUD ma największe prawdopodobieństwo wzrostu w przyszłości, m.in. ze względu na to, iż Bank Centralny jest nastawiony neutralnie i ma dzięki temu miejsce do zmiany polityki w przyszłości. Biorąc pod uwagę ostatnią podwyżkę stóp procentowych w UK, prawdopodobieństwo podwyżki w AU zwiększyło się. Ponadto cena złota (złoto jest skorelowane z wartością AUD) jest na dość dobrym, relatywnie wysokim poziomie z potencjałem wzrostu ryzyka na rynku, wynikającego również m.in. z indeksu sp500 i ostatnim zaniepokojeniu prezydenta USA D. Trumpa wysokimi cenami akcji. Tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że wzrost ryzyka oznacza sprzedaż walut agresywnych (m.in. AUD) i kupno par tzw. safe-heaven (jpy, usd, chf) – to wymaga stałej obserwacji, uwagi i odpowiedniej reakcji na zaistniałą sytuację. Bank Centralny Australii zwraca uwagę na rynek pracy i wzrost płac, a ten okazał się lepszy w zeszłym tygodniu i sporo powyżej oczekiwań. Obecnie inwestorzy redukują pozycje długie na aud już od kilku tygodni, co również jest małym plusem do prawdopodobieństwa przyszłego wzrostu. Moim zdaniem AUD ma solidne podstawy do umocnienia się w przyszłości. Pamiętajmy, że podstawowym zadaniem inwestora czy tradera jest oszacowanie prawdopodobieństwa przyszłych zmian i inwestycja zgodnie z tym prawdopodobieństwem.

JPY ma potencjał na kupno, zwłaszcza że jest duże zaangażowanie w jego sprzedaż, a akcje są przewartościowane, co może spowodować lokalne korekty i strach na giełdzie, który ma prawdopodobieństwo wzrostu popytu na ryzyko, czyli również popytu na jpy. Obecnie Bank Centralny Japonii ma bardzo luźną politykę monetarną ze względu na słabą inflację i problemy z większym wzrostem gospodarczym. Obecnie cała polityka monetarna i nastawienie Banku są pro spadkowe, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że rynek jest dość mocno zaangażowany w sprzedaż JPY. Wzrost ryzyka na rynku może być silnym bodźcem do kupna JPY.

EUR jest pośrodku drogi, Bank Centralny nie tak dawno zszedł z tonu na bardziej gołębi, ale gospodarka strefy euro ma się obecnie dobrze i są dobre perspektywy na przyszłość. GDP powinno mieć tendencję wzrostową z powodu PMI, a inflacja CPI na chwilę obecną ma osłabienie, prawdopodobnie ze względu na umocnienie się euro które mogliśmy zaobserwować od początku 2017. Odczyty CPI mogą być w przyszłości gorsze i tego obawia się ECB, dlatego zmienił ostatnio ton na bardziej gołębi. CPI ostatnio było gorsze od oczekiwań i to samo sprzedaż detaliczna. Moim zdaniem EUR w średnim terminie powinien mieć większe prawdopodobieństwo i momentum na spadki niż na wzrosty.

CHF ma bardzo solidne podstawy do wzrostu gospodarczego w przyszłości, aczkolwiek krótko/średnioterminowo jest wysokie prawdopodobieństwo, że inflacja CPI będzie mieć osłabienie, zwłaszcza że obecnie w gospodarkach rozwiniętych panuje nieco gołębi nastrój ze względu właśnie na wyhamowanie presji inflacyjnej na świecie, spowodowanej między innymi powolnym zacieśnianiem polityki monetarnej w gospodarkach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada. Obecna analiza przemawia bardziej za spadkami Franka niż za jego wzrostem, tym bardziej że Bank Centralny również nie chce mieć mocnej waluty i twierdzi w ostatnich wypowiedziach, że Frank jest przewartościowany.

GBP mimo tego, że w ostatnim tygodniu rynek zdyskontował podwyżkę stóp w odwrotny sposób niż większość rynku się tego spodziewała, to moim zdaniem BC nadal pozostaje po stronie jastrzębiej i obecnie prawdopodobieństwo przyszłych podwyżek stóp jest definitywnie większe niż np. neutralnej polityki. To, na co BC zwracać będzie uwagę, to wzrost płac, bezrobocie oraz Brexit. Moim zdaniem, Funt w długiej perspektywie czasu będzie miał wzrosty – gospodarka ma się dobrze, inflacja ma momentum wzrostowe i przekracza już 3%, ponadto panuje pozytywny nastrój pośród firm, które z optymizmem patrzą w przyszłość.

USD – najważniejsza waluta, która wycenia wszystkie inne waluty. Od jego wzrostu lub spadku będzie decydował popyt i podaż jaka obecnie panuje na rynku. FED definitywnie nastawiony jest jastrzębio, mają zamiar dalej podnosić stopy, pytanie tylko, na ile rynek już zdyskontował te informacje? Moim zdaniem obecnie jest neutralnie z tendencją na wzrosty. Trzeba mieć świadomość tego, że mimo iż obecnie jest nastawienie na kupno dolara, to w krótkim/średnim terminie sentyment może sprawić przecenę na usd. Np. zbyt szybki wzrost stóp procentowych może spowodować wzrost ryzyka recesji w Stanach Zjednoczonych oraz zbyt duże stłumienie inflacji, które będzie miało przełożenie na globalną sytuację finansową oraz zmianę popytu i podaży wobec innych walut. Pamiętajmy że nie możemy też zbytnio wybiegać w przyszłość, starajmy się przewidywać trendy trwające 3-6 miesięcy na podstawie obecnej sytuacji.

Powyższa analiza jest tylko zarysem obecnej ogólnej sytuacji na rynku FX. Trzeba pamiętać, że to, co mówi Bank Centralny ma swój cel i zamierzenie i często np. zmiana tonu wypowiedzi BC ma za zadanie tylko zmienić obecny nastrój rynku, a nie ogólną tendencję. To jest bardzo ważne! Wiele osób o tym nie wie, nie rozumie tego w taki sposób lub rozumie to w sposób oczywisty, jak większość rynku. Niestety, nie wszystko co kolorowe jest piękne i nie wszystko może być wprost powiedziane, dlatego trzeba umieć czytać między wierszami i wyciągać spójne wnioski. Również bardzo ważne jest to, aby nie starać się zbyt mocno przewidywać i zbyt mocno chcieć wszystko wiedzieć – to nie pomaga a tylko komplikuje podejmowanie decyzji. Prostota jest kluczem do zysków!

Pozdrawiam i życzę udanej inwestycji 😉

Dodaj komentarz