Nowa Zelandia i Kiwi (NZDUSD) – ile jest wart dolar nowozelandzki?

Na początek przyjrzyjmy się stopom procentowym i wartości waluty NZDUSD.

Źródło: tradingeconomics.com

Do pierwszej połowy 2015 roku mieliśmy główną stopę procentową na poziomie 3,5%. Cykl obniżek stóp rozpoczął się od lipca 2015 roku, kiedy to mieliśmy pierwszą obniżkę z 3,5% na 3%.

Ogólny cykl obecnie to:

 1. Spadek stóp z 3,5% na 1,75%;
 2. Neutralne nastawienie BC do kolejnych obniżek;
 3. Wzrost wartości NZD jest obecnie postrzegany przez BC negatywnie.

Co ciekawe, widzimy jak spadek stóp procentowych spowodował wzrost wartości waluty aż o 19%, w okresie od 08.2015r. do szczytów w 08.2017r. Dlaczego tak się stało?

Po części winny jest temu dolar amerykański, który w tym samym czasie spadł o 4,5%. Inny powód tego jest taki, że rynek spekuluje na większy wzrost gospodarczy na świecie i wynikające z niego przyszłe potencjalne profity dla gospodarki Nowej Zelandii. Rynek również spekuluje na to, że jeżeli w strefie Euro jest już (poniekąd) wszystko unormowane i mamy obecnie wyjście z cyklu deflacji i pomału wchodzenie w cykl inflacji, to oznacza to mniejsze ryzyko dla systemu finansowego na świecie a co za tym idzie możliwość inwestycji w bardziej ryzykowne waluty, takie jak m.in. AUD, CAD, NZD.

Pamiętajmy że to, jak dany rynek się porusza, jak dana waluta się porusza, jest determinowane nie tylko przez samo państwo, czy gospodarkę tego państwa i politykę banku centralnego, ale wynika też z ogólnej sytuacji globalnej na rynkach finansowych – proklamowany szeroko w mediach „brak ryzyka” jest odczytywany przez rynek i w odpowiedni sposób dyskontowany. Z tego też powodu czasem najlepsza analiza może nie działać krótko/średnioterminowo, ponieważ są inne siły które aktualnie wpływają na kurs danej waluty. Pamiętajmy, że jak wszystko jest wiadome, rynek o wszystkim wie, to zarobienie na tym jest praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wówczas można spekulować i próbować łapać krótkoterminową zmienność.

Od q1 2009 do połowy 2011 można zaobserwować duży wzrost wartości waluty, a w międzyczasie BC tylko lekko podwyższył stopy z 2,5% do 3% w okresie około 1 roku (profilaktycznie?), żeby potem powrócić do 2,5% i utrzymać ten poziom od q1 2011-q1 2014. W tym czasie q1 2011-q1 2014 była konsolidacja wartości NZD, ponieważ inwestorzy nie wiedzieli co dalej z gospodarką kraju i w konsekwencji, dolarem nowozelandzkim.

Od q1 2014-q2 2015 zostały podwyższone stopy procentowe z 2,5% do 3,5%. Wartość waluty w tym czasie spadła drastycznie, o 26%, mimo wzrostu stóp.

Dlaczego tak się stało?

Cena ropy spadła w tym czasie o 55%. Australia i Nowa Zelandia są ze sobą powiązane. Mimo tego, iż największa część eksportu Nowej Zelandii stanowią produkty mleczne (24%) i mięsne (12%), to jest to waluta powiązana z Australią, która to z kolei jest powiązana z cenami surowców. Ponadto ceny produktów mlecznych w tym czasie spadły około 50%. Z tego powodu mimo wzrostu stóp, cykl koniunkturalny był nieodpowiedni dla kupna NZD.

Pamiętaj – podstawowe zadanie inwestora to przewidywanie co Bank Centralny zrobi z oprocentowaniem w przyszłości!

Co warte uwagi, wzrost GDT Dairy Price od połowy 2015 roku do obecnego czasu to ponad 100% (z 514 na 1080). Cena GDT Dairy Price odzwierciedla dość dokładnie wartość NZD w czasie, dlatego warto zwracać szczególną uwagę na ten wskaźnik.

Jak prezentują się PMI i PKB?

Źródło: tradingeconomics.com

Manufacturing PMI sporo powyżej średniej, ostatni odczyt 55,40. W praktyce oznacza to wyższe oczekiwania wzrostu PKB w przyszłości, wzrost większy niż standardowy 2-2,5%. PKB jest w średnim terminie spadkowe i może takie pozostać, zwłaszcza że PMI ma potencjał spadku. Z drugiej strony, jest również potencjał umocnienia się PKB w przyszłości. Ostatni odczyt to 2,5% w ujęciu rocznym q1/q1. Trend dla PKB jest co prawda spadkowy w średnim terminie, ale już w długim jest prowzrostowy.

Jakie jest obecnie nastawienie Banku Centralnego (BC)? Jaka jest ogólna sytuacja gospodarcza Nowej Zelandii? Kilka faktów poniżej:

 1. Rząd oczekuje wyższej od oczekiwanej nadwyżki budżetowej w 2017;
 2. Zostały dokonane bardzo duże inwestycje kapitałowe;
 3. Inflacja główna zmalała z 2,2% na 1,7% w q1 2017;
 4. Bank Centralny chce mieć niższą wartość waluty;
 5. Brak presji inflacyjnej jest głównym powodem neutralnego nastawienia polityki monetarnej, występuje słabość w inflacji podstawowej Core Inflation;
 6. Polityka pozostaje akomodacyjna.
 7. Pierwszą podwyżkę stóp Bank Centralny widzi dopiero we wrześniu 2019r.

Gdzie Bank Centralny Nowej Zelandii widzi obecnie problemy?

Obecnie głównym źródłem ryzyka międzynarodowego jest pozostawanie Banków Centralnych innych krajów w stanie akomodacji przez długi czas, co oznacza w praktyce, że nikt do końca nie jest pewien globalnego wzrostu i dlatego Banki Centralne na świecie bardzo ostrożnie podchodzą do zbyt szybkich i mocnych zmian w polityce monetarnej. Ryzyko wzrostu w UE zostało już w dużej mierze zniwelowane (bynajmniej tak sądzi rynek), ostatnie wypowiedzi przedstawicieli ECB (Europejski Bank Centralny) potwierdzają to.

Mamy obecnie osłabienie presji inflacyjnej, więc jest wysoce prawdopodobne, że BC będzie wypowiadał się bardziej gołębio co do przyszłej polityki monetarnej, aczkolwiek to również będzie zależało od tego, co zrobi rynek w międzyczasie i jaką wartość przyjmie waluta na kolejnym spotkaniu przedstawicieli BC.

Oznacza to, iż NZD pozostaje póki co pod presją sprzedaży, ale pamiętajmy o faktach:

 1. Stopy procentowe niemal najniżej w historii 1,75%;
 2. PMI powyżej średniej i powyżej 53-54;
 3. Potencjał przyszłego wzrostu PKB wyższy niż standardowy;
 4. Globalna presja inflacyjna (która obecnie wykazuje oznaki osłabienia).

Co teraz? Bardzo ważne dane w miesiącu wrzesień:

 1. GDT Price Index 5.09 i 19.09 – warto zwrócić szczególną uwagę na ten wskaźnik, jako że Nowa Zelandia jest eksporterem produktów mlecznych, co stanowi dużą część PKB;
 2. Business NZ Manufacturing Index 15.09 – pokaże w którym kierunku będzie zmierzać gospodarka w przyszłości;
 3. PKB q/q 21.09;
 4. Najważniejsze: posiedzenie RBNZ i decyzja w sprawie stóp procentowych 27.09.

Na koniec słowo o inflacji CPI, otóż w Nowej Zelandii obecne osłabienie presji inflacyjnej jest wynikiem m.in. łagodniejszego wzrostu cen mieszkań, usług komunalnych i transportu oraz gwałtownego spadku kosztów komunikacji. Oczywiście, wzrost cen nieruchomości, ropy, produktów mlecznych może napędzać przyszłą inflację.

PKB vs CPI

Źródło: tradingeconomics.com

Jeśli PMI będzie gorsze, to PKB będzie miało mniejsze prawdopodobieństwo pójścia w górę, ale nie jest to zasada, ponieważ PKB jest bardzo opóźnione. Seria gorszych PMI mogłaby doprowadzić do słabego PKB, co w konsekwencji miałoby przełożenie na przyszłe słabe odczyty CPI i gołębie nastawienie Banku Centralnego. Również brak presji na wzrost płac może obniżyć prognozy RBNZ dla przyszłej inflacji.

Oczywiście, wszystko to jest analizą obecnej sytuacji, a cała trudność polega na ocenie tego co najprawdopodobniej wydarzy się w przyszłości, ale na bazie teraźniejszości.

Odpowiednie wypozycjonowanie się jest sztuką, nie sposób tego zamknąć w sztywne matematyczne wzory. Warto natomiast wiedzieć, jaka jest obecna sytuacja i czy jest możliwe np. zarobienie pieniędzy na krótkoterminowej spekulacji lub czy inwestycja na dłuższy termin w danym kierunku ma w ogóle jakiś sens 🙂

Pamiętajmy również, że NZDUSD to dolar nowozelandzki i dolar amerykański, dlatego inwestując czy szukając wejść krótkoterminowych na tej parze, trzeba uwzględnić obecną, kompleksową sytuację dla dolara amerykańskiego. Zapraszam do zapoznania się również ze wpisem Analiza Dolara Amerykańskiego z perspektywy jego wartości, stóp procentowych, inflacji CPI i cykli ekonomicznych.

Dodaj komentarz