Reserve Bank of Australia – najważniejsze założenia polityki monetarnej (4.04.2017)

Polityka monetarna Banku Centralnego (najważniejsze założenia) – RBA meeting minutes 4.04.2017:

 1. Stopy procentowe bez zmian (On hold) 1,5%, od ostatnich 9 miesięcy. Globalna ekonomia się poprawia, wzrost cen surowców zwiększa dochód narodowy.
 2. Wysoka wartość AUD może skomplikować przemiany gospodarcze za wyjątkiem sektora wydobywczego.
 3. Ostatnie odczyty wskaźników i danych są zgodne z umiarkowanym wzrostem.
 4. Ekonomia kontynuuje przemiany wynikające z boomu inwestycyjnego w sektorze wydobywczym.
 5. Pojawiło się ryzyko ekonomiczne w średnim terminie w Chinach.
 6. Pojawiło się zaniepokojenie sytuacją rynku pracy – zatrudnienie co prawda rośnie, ale ostatnio wzrosło również bezrobocie.
 7. Zaniepokojenie wysokimi cenami nieruchomości i wysokim poziomem kredytów, które mogą negatywnie wpłynąć na przyszłą ekonomię AUD.
 8. Wysoki poziom kredytu może oznaczać że będzie utrudnione dalsze branie kredytów (najwyższy poziom pobranych kredytów przez konsumentów w historii ekonomii Australii).
 9. Powolny wzrost płac jest ryzykiem dla spłaty kredytów.
 10. Możliwe przejście do globalnego protekcjonizmu ma negatywny wpływ na gospodarkę Australii i gospodarkę ogólnoświatową.
 11. Odwołując się do podaży na rynku nieruchomości (wzrost standardów pożyczkowych) – może to być sposobem na poradzenie sobie z rosnącymi cenami (od 2009 roku ceny nieruchomości w Sydney wzrosły dwukrotnie).
 12. Nastąpił wzrost dochodów z eksportu, spowodowane wzrostem cen surowców na światowych rynkach.

Na chwilę obecną (7.04.2017), nastawienie RBA jest neutralne z tendencją spadkową.

Dodaj komentarz